Frans Vandehoek architect

onafhankelijk strategisch huisvestingsadvies

particuliere of zakelijke opdrachtgever?

Voldoet uw huidige huisvesting nog? Te groot of te klein, niet energiezuinig en onpraktisch in het gebruik?

Verbouwen, nieuwbouw, of terug naar een kern met een flexibele schil?

Een nieuwe strategie biedt nieuwe kansen.

kennis en ervaring

Mijn kennis en ervaring kan een cruciale bijdrage leveren aan:

 • visievorming

 • conceptontwikkeling

 • gedetailleerd ontwerp

 • bouw- en krimpscenario's

 • herbestemming en herinrichting

proces

Initiatief-fase: huisvestingsbehoeften en wensen inventariseren en analyseren.

Definitie-fase:                                   vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van opdrachtgever en toekomstige gebruikers.

Dit vormt de basis voor het verdere ontwerpproces.

Voortdurende verandering

Gezonde organisaties hebben de neiging voortdurend te veranderen, zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen of bedreigingen het hoofd te bieden. Dit vraagt om aanpassing van de huisvestingsfaciliteiten.

Ook in een particuliere situatie zijn er evoluerende woonwensen, gezinssamenstelling verandert, wijzigingen in financiele mogelijkheden.

Oplossingen

Om een inzicht te krijgen in het ontwerp-en bouwproces en om structuur aan te brengen in de vele vragen die bij de start van een project opkomen, is een oplossingsgerichte onafhankelijke adviseur van onschatbare waarde.

In samenspraak met de opdrachtgever kristallissert zich een toegesneden programma van eisen en wensen uit. Daarna volgt een concrete ontwerpopdracht aan een architect.

Ir Frans Vandehoek architect sinds 1976

Na ruim dertig jaar leiding geven een eigen architectenbureau, Vandehoek Coenegracht en Kromwijk te Maastricht, adviseer ik sinds 2009 als onafhankelijk senior-architect particuliere opdrachtgevers, maar ook verenigingsbesturen, concerndirecties, facilitair managers en organisatie-adviseurs bij huisvestingsvraagstukken en bouwprojecten in de initiatief- en definitiefase.

De bouwprojecten die ik in mijn loopbaan heb gerealiseerd, hebben mij een veelzijdige ervaring opgeleverd. o.a.:

 • restauraties van kastelen, boerderijen en  woonhuizen; actueel de restauratie en verbouwing van de roeiaccomodatie van Laga in Delft;
 • nieuwbouw woningen, appartementencomplexen en kantoren;
 • nieuwbouw en herbestemming van woon- activiteiten- en verzorgingscentra voor mensen met een beperking;
 • recreatieparken in Belgie en Tjechie;
 • inrichting en verbouwing golfclubhuizen, hotels, bedrijfsrestaurants en conferentiecentra;
 • research laboratoria, controle- en meetkamers voor procesindustrie;
 • conceptontwikkeling experimenteel ziekenhuis "21ste eeuw";
 • octrooiaanvraag maatsysteem stallenbouw melk-en jongvee.


Functies:

 • onafhankelijk huisvestingsadviseur;
 • voorzitter Commissie Beeldkwaliteit Roermond;
 • Bond Nederlandse Architecten, Deken Noord, Midden en Zuid-Limburg.


Onderwijs t/m 2015 Academie van Bouwkunst/Maastricht Academy of Architecture:

 • studieleiding
 • docent
 • coordinator beroepservaring